2288029159 Κορησσία (Lion Cars), Κέα info@carrentalkea.gr